<div align="center"> <h1>Cieplice Śląskie - Zdrój</h1> <h3>Strona Cieplic.</h3> <p>Cieplice</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ceti.pl/js29a/ciepl" rel="nofollow">http://www.ceti.pl/js29a/ciepl</a></p> </div>